Протетично зъболечение - Стоматологична практика - доц. д-р Н. Гатева-Грънчарова & д-р В. Грънчаров    Стоматологична клиника - доц. Н.Гатева и д-р В.Грънчаров                                  FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Протетично зъболечение


детска стоматология , стоматология софия , детска стоматологична клиника , дентална клиника софия, добър детски стоматолог

•  изработване на порцеланови и металокерамични корони и мостове. Изработването на такива конструкции се налага, когато се цели постигане на естетика – цвят и подреждане на зъбите, както и за възстановяване на много разрушени или липсващи зъби. Етапите на лечение включват: поставяне на упойка, изпиляване на зъбите, вземане на отпечатък, поставяне на временен мост или коронка. Изпращане на отпечатъка в лабораторията за изработване на коронката/конструкцията. На следващото посещение се отстранява временната конструкция/коронка и се поставя постоянната, която се залепва с временен цимент. Това се налага, за да се даде време конструкцията/коронката да бъдат изпробвани при хранене – обикновено да една седмица. Следва окончателното им залепване.


proteza_2.JPG
proteza_1.jpg•  изработване частични, тотални и скелетирани протези и ставни конструкции. Изработването на частични протези се налага, когато няма достатъчно на брой налични естествени зъби, за да се направи неподвижна конструкция – мост. Тотални протези се изработват когато липсват всички естествени  зъби.
Процедурата включва вземане на отпечатък, изпращане в лаборатория, където става изработването на съответната протеза. Ставните конструкции се изработват при определен брой налични  естествени зъби и изискват специфичен лечебен и лабораторен протокол.