Детско зъболечение - Стоматологична практика - доц. д-р Н. Гатева-Грънчарова & д-р В. Грънчаров    Стоматологична клиника - доц. Н.Гатева и д-р В.Грънчаров                                  FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Детско зъболечение


детска стоматология , стоматология софия , детска стоматологична клиника , дентална клиника софия, добър детски стоматолог
denta1.jpeg Лечение на деца

•    оценка на кариес-риска, тестове за оценка на слюнката, тестове за количество на Str.mutans – съвременен подход, неотменна част от прегледа в зъболекарския кабинет. Основа за съставяне на комплексния план за лечение, гарантиращ постигане на орално здраве.
•    изработване на индивидуални профилактични програми – правят се след оценка на кариес-риска и са съобразени с конкретните нужди на всеки пациент. Чрез тях се постига превенция на кариеса като се дават препоръки относно хранителния режим, устната хигиена, използване на профилактични средства в домашни условия.
•    обучение в устна хигиена – след регистриране на нивото на хигиена чрез специални индекси, се дават конкретни препоръки за отстраняване на грешките при миене на зъбите при всеки отделен пациент. Прави се професионално почистване на плаката и налепите. Демонстрират се подходящите движения за почистване, провежда се контрол на постигнатите резултати в следващите посещения. Дават се препоръки относно вида на четката, пастата и допълнителните хигиенни средства.
•    професионална апликация на флуорни и реминерализиращи разтвори и гелове – това са медикаменти за приложение в кабинета. С тях се постига повишаване на устойчивостта на емайла и обратимост на началните стадии от развитието на зъбния кариес. Те се аплицират с помощта на индивидуални лъжици и по определена схема, след предварително почистване на повърхността на зъбите от плака и налепи.le4enie_kids1.jpg
 
•    запечатване на дъвкателната повърхност на зъбите – силанизиране. Профилактична процедура, при която се използват специални средства, наречени силанти. Те действат като бариера срещу натрупване на плака по силно набраздената дъвкателна повърхност на страничните зъби, която продължава да се минерализира активно 2 години след пробива на тези зъби в устата. Най-подходящото време за провеждане на силанизирането е при пробива на съответния зъб. Тази процедура намалява значително вероятността от развитие на кариес в този рисков  период. Прави се професионално почистване на дъвкателната повърхност на зъба,  следва специфична обработка и нанасяне на силанта, втвърдяването му с фотополимерна лампа.  Силанизираните зъби се контролират на всеки шест месеца. le4enie_kids2.jpg

•    лечение на кариес – оперативно отстраняване на разрушените от кариеса части от зъба, последващото им заместване с изкуствен материал – пломба (обтурация) и възстановяване на функцията на зъба. Наблюдават се следните етапи в развитието на кариозния процес: стадий на бяло петно /1/, стадий на кафяво петно, кариес на емайла /2/, кариес на дентина с два подстадия – средно дълбок до средата от дебелината на дентина и дълбок кариес в непосредствена близост до пулпата (нерва) на зъба /3/. Пломбирането на зъба може стане с амалгама или естетична/бяла пломба.
le4enie_kids3.jpg le4enie_kids4.jpg le4enie_kids5.jpg
•    лечение на пулпити и периодонтити на временни зъби – това са заболявания на зъбите по-често вследствие на нелекуван кариес. Така кариозният процес напредва в дълбочина и предизвиква възпаление на нерва на зъба. Това възпаление е съпроводено с болка, инфекция и може да доведе до влошаване на общото здраве. Лечението се състои в отстраняване на кариозно увредените части от зъба и премахване на коронковата част от пулпата, поставяне на медикаменти за въздействие и мумифициране на остатъците от нерва и последващо окончателно възстановяване формата и функцията на зъба. Лечението се извършва в две до три посещения.
•    лечение на пулпити и периодонтити на постоянни детски зъби с незавършено кореново развитие – изключително специфично и трудно лечение. Затрудненията произтичат от това, че корените на зъбите не са се образували окончателно – те са по-къси и по-широки. Под упойка се отстранява нерва на зъба и в каналите на корена се поставя препарат, който стимулира кореновото развитие. Лечението е продължително и зависи от стадия на кореново развитие, в което е възникнало заболяването. Може да продължи до 10 – 12 месеца, като изисква контролни прегледи на всеки 2-3 месеца.